Kary za wycięcie drzewa

W tym roku weszły w życie nowe przepisy związane z wycinką drzew i krzewów. Zmieniły się zasady udzielania pozwoleń, stawki opłat a także kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia.
Zobacz w jakich przypadkach możliwe jest umorzenie takiej kary.