Czym ogrzewać mieszkanie?

Autorem artykułu jest Anna Kowalik
Dobór odpowiedniego systemu grzewczego to jedna z najważniejszych decyzji, jakie podjąć musi inwestor planujący budowę, czy remont budynku. Od jego wyboru zależy nie tylko koszt inwestycji, ale i wysokość rachunków za energię przez najbliższych kilkanaście lat.

Zacząć należy od wyboru właściwego źródła ciepła, w większości przypadków będzie nim kocioł grzewczy, dostosowany do poziomu dostępności i ceny wybranego rodzaju paliwa.
Do najpopularniejszych należą kotły gazowe, pracujące bezobsługowo, w większości przypadków zasilane gazem ziemnym, który emituje najmniej zanieczyszczeń spośród paliw kopalnych.
Sam gaz płynny stosunkowo łatwo zastąpić gazem ziemnym, w przypadku dobrych jakościowo kotłów nie wymaga to większych przeróbek. Największy problem tutaj może sprawiać jednak brak przyłącza gazu do budynku, którego indywidualne podciągnięcie może sporo kosztować.

Stosunkowo najtańszym źródłem ciepła są kotły na paliwo stałe, zasilane drewnem, węglem, słomą czy nawet ziarnami zbóż. Tego typu kocioł powinien być opatrzony w widoczny sposób tabliczką znamionową określającą jego efektywność energetyczną. Każdy z nich posiadać powinien m.in.: wentylator z regulatorem, króciec wody zasilającej i powrotnej, drożne kanały dopływu powietrza. Jednak ze względu na rodzaj stosowanego paliwa piece takie wymagają wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia magazynowego, w którym przechowywać można jego zapas.

Kotły olejowe podobnie jak gazowe nie wymagają obsługi, jednak zazwyczaj koszty użytkowania są tutaj wyższe, a jego ceny podlegają dość dużym wahaniom w ciągu roku i tutaj również potrzebna będzie dodatkowa powierzchnia służącego za magazyn paliwa.

Wybierając najodpowiedniejszy rodzaj ogrzewania uwzględnić należy nie tylko koszty montażu samej inwestycji, ale i przewidywane przyszłe opłaty za paliwo niezbędne do prawidłowego użytkowania.


---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl